MOKINIŲ SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 22 d. mokyklos aktų salėje įvyko mokinių susirinkimas. Jo metu 2 metų kadencijai išrinkta Mokinių taryba, kuri inicijuos ir organizuos mokykloje renginius, akcijas, socialinę-pilietinę, ugdymo karjerai veiklą, dalyvaus rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teiks siūlymus ir naujas idėjas.

„JUDAM“

Šią savaitę Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo iniciatyvoje Europos judumo savaitė, kurios tema „Judam“. Rugsėjo 19 d. vyko badmintono 2×2 ir krepšinio 3×3 varžybos, o rugsėjo 20 d. mankšta su trenere Viktorija Vareikaite. Renginio metu atkreipėme dėmesį į neigiamą transporto įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai, rekomendavome prisidėti …