FORUMAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŠVIETIMO AKADEMIJOJE

2023 m. spalio 10 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje vyko forumas „Profesinis mokymas – jaunimo įgalinimo galimybės“. Forume, kuriame dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Domžienė ir socialinė pedagogė J. Mačienė, buvo aptarti Baltijos šalių ir Norvegijos fondo finansuojamo tyrimo projekto „Profesijos mokymas ir mokymasis darbo vietoje siekiant paskatinti socialinės atskirties rizikos grupių jaunimo įtrauktį“ rezultatai, paieškota sprendimų ir idėjų profesiniam mokymui tobulinti, pameistrystės, kaip mokymosi formos, aktyvesnį taikymą  socialinės atskirties rizikos grupių jaunimui.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė