PAMINĖTA PASAULINĖ PSICHIKOS SVEIKATOS DIENA

Spalio 10 d. – Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Ši diena mums primena apie psichinės sveikatos, jos stiprinimo, prevencijos svarbą. Minėdami šią dieną, individualios priežiūros darbuotojo modulinės profesinio mokymo  programos ir socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo  programos mokiniai vyko į Skemų socialinės globos namus.  Mus pasitiko direktoriaus pavaduotoja socialiniams  reikalams Greta  Žilėnienė. Ji maloniai  ir išsamiai supažindino mokinius su socialinės globos namų veikla, teikiamomis paslaugomis, darbo specifika. Mokiniai turėjo galimybę aplankyti gyventojų kambarius, apžiūrėti valgyklą, edukacines erdves,  pabendrauti su socialiniais darbuotojais ir  individualios priežiūros darbuotojais,  užduoti rūpimus klausimus. Pilni įspūdžių ir įvairių minčių, grįžome namo.

Dėkojame Skemų socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojai socialiniams  reikalams Gretai Žilėnienei už šiltą priėmimą bei bendradarbiavimą ir mokyklos administracijai už kelionę.

Socialinio darbo vyr. profesijos mokytojos Virginija Tarulienė ir Daiva Kytrienė