PRAKTINIS MOKYMAS MOKYKLOJE

Svarbiausias profesinio mokymo įstaigos tikslas yra suteikti kokybišką praktinį mokymą, kuris paruošia mokinius darbo rinkai, suteikia jiems būtinus praktinius įgūdžius ir žinias bei užtikrina, kad jie būtų pajėgūs prisitaikyti prie sparčiai kintančių darbo aplinkos sąlygų.