METODINĖS DIENOS 2023

2023 m. gruodžio 5–7 dienomis Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje vyko metodinės dienos. Šiemet daug dėmesio skirta tvarumui, įtraukčiai ir darbui su dirbtiniu intelektu.

Pirmąją metodinę dieną bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojai dalinosi gerąja patirtimi, pristatė jų pačių parengtus metodinius darbus ir priemones.  Tvarumo tema kalbėjo chemijos mokytoja metodininkė Audronė Liudvinavičienė. Ji trumpai pristatė tvarumo temos svarbą ir kokios ugdomosios veiklos buvo organizuotos mokykloje ir už mokyklos ribų mokiniams, plėtojant jų kompetencijas tvarumo klausimu. Pranešėja apžvelgė mokyklos veiklas,  kurios prisideda prie racionalaus išteklių naudojimo: žalieji pirkimai, projektas „Mes rūšiuojam“ ir kt. Mokytoja skatino aktyviai bendradarbiauti, kad sukurtume palankias sąlygas tvarumo temų plėtrai mūsų mokykloje. Projektų vadovė Modesta Žilinskė mūsų mokyklos bendruomenei pristatė PROMET ekspertų parengtą leidinį ,,Man tas rūpi. Įtrauktis mano organizacijoje: dabartis ir ateities vizija”. Šio leidinio bendraautorė, PROMET ekspertė Modesta, pristatydama leidinį atskleidė, kad įtrauktis yra daug daugiau nei vien tik graži frazė ar abstraktus tikslas. Tai yra nuolatinis darbas, kurį kiekvienas iš mūsų gali ir turėtų įgyvendinti savo organizacijoje, profesinėje veikloje ir kasdieniame gyvenime. Mūsų tikslas yra skatinti teisingumą, solidarumą ir lygybę visuose aspektuose. Šis leidinys mums priminė, kad kiekvienas iš mūsų gali tapti ,,Mantu” – asmeniu, kuris ne tik rūpinasi kitais, bet ir kuria sąlygas lygybei ir įtraukčiai. Tai yra mūsų bendras tikslas ir misija. ,,Man tas rūpi” – tai ne tik kvietimas kalbėti apie įtrauktį, bet ir kvietimas veikti. Maisto ruošimo technologijos vyresnioji  profesijos mokytoja Indra Balčiūnienė-Gintautė pristatė savo parengtą unikalią metodinę priemonę stalo serviravimo mokymui.

Mokyklos bendruomenė aktyviai įsitraukė ir į vykusius praktinius mokymus ,,Dirbtinis intelektas parastai ir suprantamai”. Per šiuos dvi metodines dienas vykusius mokymus dalyviai įgijo neįkainojamą darbo su ChatGPT programa patirtį. Ši naujai įgyta darbo su ID kompetencija padės mums efektyviau ir lengviau spręsti kasdienines užduotis pedagogo darbe, nes ugdymo procesas šiandien reikalauja modernių IT priemonių naudojimo. Mokytojai džiaugiasi, kad jie sugebėjo išmokti naudotis šia naujausia IT priemone. Tai rodo, kad mūsų mokyklos bendruomenė visada yra pasiruošusi tobulėti ir prisitaikyti prie naujų technologijų ir galimybių, kad galėtume efektyviai prisidėti prie mūsų organizacijos plėtros.

Visas tris dienas veikė gausi mokytojų parengtų metodinių darbų paroda. Dirbtuvėse buvo galima apžiūrėti suvirinimo darbų vyresniojo profesijos mokytojo Viliaus Bagdono surengtą mokinių suvirinimo darbų parodą.

Visos metodinės dienos buvo puiki proga pasidalinti patirtimi, įgyti naujų žinių ir kompetencijų.

Metodinių dienų organizatoriai