PANEVĖŽIO KOLEGIJA – GALIMYBĖ SIEKTI DAUGIAU

Sausio 25 d. dvylika Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokinių iš SD-22/T, AK-23/T,  AK-23,  IKI-23 ir AP-22 grupių, profesijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Daiva Kytrienė ir karjeros specialistė Audronė Liudvinavičienė Panevėžio kolegijoje domėjosi galimybe tęsti mokslus pagal mūsų mokykloje įgytas profesijas. Visi susipažino su kolegijos kabinetais, laboratorijomis, naudojama modernia įranga. Taip pat mokiniai  bendravo su kolegijos dėstytojais pagal norimą specialybę: bendrosios praktikos slaugos, statybos inžinerijos, buhalterinės apskaitos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. Dėstytojai išsamiai paaiškino apie studijų programas, įskaitomus dalykus iš profesinės mokyklos, studijų trukmę ir tvarkaraščius.

Karjeros specialistė Audronė Liudvinavičienė