INTEGRUOTOS BIOLOGIJOS – MATEMATIKOS PAMOKOS

Vasario 27 d. VR-22/PB-22 grupės mokiniams vyko integruotos biologijos ir matematikos pamokos ,,Aplinkos veiksnių įtakos požymiui pasireikšti tyrimas. Tyrimo duomenų matematinė išraiška ir analizė“. Matematika ir biologija – gamtos mokslai, turintys daug tarpusavio ryšių. Mokiniai, remdamiesi įgytomis žiniomis iš biologijos ir matematikos, atliko praktikos darbo užduotis: pagal duotus tyrimo duomenis nubrėžė požymio (obuolių masės) pasireiškimo kreivę, tyrimo rezultatus pavaizdavo stulpeline diagrama, skaičiavo vidutinę obuolių masę, pakartojo procentų skaičiavimą, atsakinėjo į klausimus, formulavo hipotezes.

Ši pamoka įrodė, kad biologijos pamokose reikia ir matematinių žinių bei įgūdžių. Artėja brandos egzaminai. Gal ir teks, laikantiems egzaminą, pritaikyti šių pamokų žinias.

Biologijos mokytoja Irena Baltrukėnienė,  matematikos mokytoja Zita Aukštikalnienė