ŠVENTINĘ NUOTAIKĄ NUSPALVINO DOVANOTAS TULPĖS ŽIEDAS

Kovo 8 d. įvyko visuotinis tėvų (globėjų) susirinkimas. Susirinkimo metu kalbėta apie mokykloje vykstantį ugdymo procesą, programų atnaujinimą, PUPP, brandos egzaminus, pirmą kartą vykstančius tarpinius patikrinimus, pamokų lankomumą, mokinių saugumo užtikrinimą, teikiamą pagalbą mokiniams ir kt. aktualius klausimus.

Šventinę dieną puikią nuotaiką bendravimui su tėvais sukūrė ir direktoriaus K. Mekšėno dovanotas tulpės žiedas, mokinių gamintas desertas, kava bei jų atliekamos dainos.

Administracijos inform.