BAIGIAMASIS MODULIS ,,ĮVADAS Į DARBO RINKĄ“

Baigiamojo modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ metu ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos mokiniai  praktiką atliko Anykščių raj., Panevėžio raj., Kupiškio ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Mokinės praktikos metu susipažino su įstaigų tvarkos taisyklėmis bei veikla, valdymo struktūra, higienos reikalavimais ir jų palaikymu įstaigose, paslaugų teikimu maitinant vaikus, padėjo ikimokyklinio ugdymo pedagogams ruošti ugdymo priemones, medžiagą ir kt.

Sugrįžus iš praktikos pas darbdavį laukia svarbus etapas – asmens įgytų kompetencijų vertinimas. Visoms absolventėms, atlikusioms praktiką, linkime sėkmės įsivertinant įgytas kompetencijas bei įsidarbinant ar tęsiant mokslus Panevėžio kolegijoje, siekiant įgyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo specialybę.

Profesijos mokytoja I. Vilimienė