PADĖKA MOKYTOJAI

Rugpjūčio 23 d. Kupiškyje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) 30-mečio baigiamasis renginys. Tai projekto „Diena, dovanojusi ateitį“ renginių ciklo dalis. Pavasarį šios sukakties minėjimas buvo atidėtas dėl prasidėjusios koronoviruso pandemijos. Renginys sutapo su Baltijos kelio 31-erių metų sukaktimi. Renginio metu Kupiškio rajono savivaldybės mero padėkos raštu buvo apdovanota ir mūsų mokyklos vyresnioji istorijos mokytoja Asta Petrulienė. Padėkos raštas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga mokytojai įteiktas už mokinių pilietinio sąmoningumo, asmenybės formavimą, patriotiškumo ugdymą, dėmesį kultūrai plačiąja prasme, tradicijų puoselėjimą, Konstitucijos, Europos egzaminų organizavimą bendruomenėje. Sveikiname mokytoją!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė