GIMNAZIJOS SKYRIAUS MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI NUOTOLINIU BŪDU

Pasibaigus 2020–2021 m. m. I pusmečiui vyko 9-12 gimnazijos klasių mokinių tėvų susirinkimai. Susirinkimus organizavo klasių vadovai. Dėl karantino jie buvo organizuojami nuotoliniu būdu.

Per susirinkimus apžvelgti ne tik ugdymo rezultatai, bet ir kiti aktualūs klausimai: artėjantys brandos egzaminai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai, mokinių emocinė, psichologinė būsena karantino metu, mokiniams teikiama mokymosi pagalba, atliktų mokinių ir tėvų apklausų rezultatai, priimti sprendimai dėl mokymosi praradimų kompensavimo ir kt. Susirinkimuose pagal poreikį dalyvavo gimnazijos skyriaus vedėja D. Daukšienė, mokytojai, profesijos mokytojai,  pagalbos mokiniui specialistai. Nuoširdžiai ačiū visiems, organizavusiems susirinkimus ar juose dalyvavusiems.

Bendradarbiavimas su tėvais ypač aktualus įgyvendinant ugdymo procesą karantino metu. Džiugu, kad tai supranta ir daugelis mūsų mokinių tėvų. Dėkojame jiems už susirinkimuose išsakytus labai gerus atsiliepimus apie mūsų mokyklą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė