SKAIDRUMAS AR KORUPCIJA

Transporto  priemonių remontininko modulinės profesinio mokymo programos TR-22 grupės mokiniams vyko klasės valandėlė „Skaidrumas ar korupcija“, kurioje pristatymą paruošė  vyr. profesijos mokytoja D. Kytrienė, kuri dalyvauja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos projekte „Skaidrumo akademija“. Ji supažindino mokinius, kas yra korupcija, kokios yra korupcijos formos. Mokiniai diskutavo, uždavė rūpimus klausimus. Vyresnioji profesijos mokytoja uždavė klausimus, kurie privertė visus susimąstyti apie sąžiningumą, demokratiją, skaidrumą.

Dėkojame vyr. profesijos mokytojai D. Kytrienei  už įdomų ir aktualų pranešimą.

TR-22 gr. vadovė Virginija Tarulienė