ŽINIOS APIE SMURTĄ IR JO PASĖKMES

Lapkričio 23 d. socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos mokiniams buvo vedama integruota, atvira pamoka „ Smurto prieš moteris pasekmės“.  Pamokoje dalyvavo SD-21, SD-21/T, SD-22, SD-22/T,  TP-20, TR-22 grupės mokiniai ir kolegos. Pamokos tikslas, išanalizavus ir įsigilinus į pateiktis bei išklausius pristatymą, gebėti atpažinti smurto rūšis ir žinoti jo pasekmes.

Pamokoje svečiavosi Kupiškio socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio globos koordinatorė – padalinio vedėja A. Mykolaitienė. Buvo apžvelgti visi smurto artimoje aplinkoje tipai, peržiūrėtas filmukas, kuris sukėlė labai daug emocijų, kalbėta apie moters ir vaikų išgyvenimus, patyrus smurtą, vaikų globą ir globėjų rengimą. Mokiniai diskutavo, uždavė daug rūpimų klausimų.

Dėkojame Kupiškio socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio globos koordinatorei – padalinio vedėjai A. Mykolaitienei už išsamų, naudingą pristatymą ir bendradarbiavimą.

Vyr. profesijos mokytojos V. Tarulienė ir D. Kytrienė