ERASMUS+ PROJEKTO VEIKLOS ISPANIJOJE

2023 m. gegužės 6–13 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos atstovai vyko į stažuotę Ispanijoje. Stažuotėje, kuri vyko Valensijos mieste, dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Domžienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Čikinienė, mokymo dalies administratorė Rima Jokimienė ir personalo specialistė Silva Adomavičienė.

„Comemius Centre Educatiu“ mokykloje projekto dalyviai praleido daugiausia laiko: susipažino su Ispanijos švietimo sistema, stebėjo įvairias pamokas ir projektinius mokinių darbus, bendravo su mokyklos vadovais, personalo darbuotojais, mokytojais ir mokiniais. „Comenius Centre Educatiu“ švietimo centras yra privatus ir kartu subsidijuojamas valstybės (95 mokytojai yra mokyklos savininkai). Mokykloje mokosi beveik 1550 įvairaus amžiaus mokinių. Vienas iš labiausiai reprezentatyvių šios mokyklos ženklų yra visiška specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių integracija, kuriai mokyklos patalpos yra tinkamai pritaikytos, visi darbuotojai geba dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais. Stažuotės dalyviams buvo sudarytos puikios sąlygos stebėti patį įtraukties procesą, tad vizito metu įgyta žinių apie įtraukties galimybes ugdymo procese, įvairių metodų taikymą, pagalbos teikimą.

Mokykloje didelis dėmesys yra skiriamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, ypač – kalbų mokymuisi. Kiekvieno dalyko mokytojas anglų kalba pristatė savo veiklas, trumpą ugdymo turinį pamokos metu. Anot mokyklos prezidentės P. B. Fabregat, prieš keletą metų daugelis jų mokytojų nemokėjo kalbėti angliškai, tačiau intensyviai ir gausiai vykdoma projektinė veikla, stažuotės kitose Europos šalyse pakeitė situaciją – šiandien praktiškai visi darbuotojai gali susikalbėti angliškai.

Įspūdį paliko lauko klasė, kurioje dažniausiai ir vyksta mokinių projektiniai darbai. Puikios oro sąlygos leidžia pamokas vesti lauke: mokiniai nesijaučia taip oficialiai, aktyviau bendrauja, drąsiai reiškia savo mintis. Mokykla skatina įvairią projektinę veiklą, darbą atskirose grupėse ar net skirtingose darbo vietose – tai gerina ugdymo kokybę, skatina mokinių motyvaciją. Ypač daug dėmesio pamokose skiriama verslumo skatinimui, tvarumui, žaliajai ekonomikai, informacinėms technologijoms.

Erasmus+ projektai – tai ne tik mokymasis, bet ir kitų šalių bei žmonių pažinimas, susipažinimas su šalies ar miesto istorija bei kultūra. Valensija – tai miestas, turintis ilgą ir įspūdingą istoriją. Stažuotės dalyviai  aplankė istorines miesto vietas, katedrą, mokslo ir meno muziejų, fotografijos parodą, ragavo tradicinius ispaniškus patiekalus, žavėjosi futuristiniais statiniais, pajūriu, aplankė Peniskola miestą, esantį Valensijos apylinkėse. Peniskolą puošia įspūdinga pilis, kurioje buvo filmuotas serialas „Sostų karai“.

Projekto dalyviai tobulino ne tik profesines kompetencijas, bet ir stiprino tam tikras vertybes – toleranciją, atvirumą viskam, kas nauja, savita, įdomu, pasitikėjimą savo kūrybinėmis galiomis, dalijimąsi sumanymais, mintimis, požiūriais, norą kurti ir išbandyti naujas darbo priemones ir galimybes profesinėje veikloje.

Stažuotės dalyviai