ATVIRA PAMOKA „FIZIŠKAI IR EMOCIŠKAI SAUGI APLINKA SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE“

Rugsėjo 26 d., Socialinio darbuotojo dienos išvakarėse, individualios priežiūros darbuotojo specialybės  ( IPD-23 gr. ir IPD-23/T gr.) ir socialinio darbuotojo  padėjėjo specialybės (SD-22 gr. ir SD-22/T gr.) mokiniams vyko atvira  pamoka „Fiziškai ir emociškai saugi aplinka socialinės globos namuose“, kurioje  dalyvavo Skemų  socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Greta Žilėnienė. Socialinio darbo mokytoja, viešnia ir mokinės maloniai  buvo nustebintos ir pasveikintos mokyklos direktoriaus K. Mekšėno. Pavaduotoja supažindino mokinius su socialinės globos namų veikla, jų teikiamomis paslaugomis, su fiziškai ir emociškai kuriama saugia aplinka.  Mokiniai aktyviai dalyvavo pokalbyje, uždavė rūpimus klausimus. Refleksijos metu mokiniai  atsakė į klausimus apie pamoką, išsakė savo mintis.

Dėkojame Skemų  socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams Gretai Žilėnienei už įdomų, išsamų ir naudingą pranešimą bei nuoširdų bendradarbiavimą, mokyklos direktoriui ir administracijai – už sveikinimus ir pagalbą.

Socialinio darbo vyr. profesijos mokytoja Virginija Tarulienė