MOKSLO METŲ PRADŽIA

Mokytis pasirinktos ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo specialybės Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje mums labai įdomu, nes įgaunama daug naujų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių.

Besimokydami pirmąjį mėnesį mes supratome, kaip kartais būna sunku mokytis tiems mokiniams, kurie dar ir dirba, nes nelengva suderinti  darbą su mokymusi. Mokykla dirbantiesiems sudarė sąlygas mokytis teoriją nuotoliniu būdu naudojant virtualią mokymosi aplinką ,,Moodle”, dalis praktinio mokymo pamokų vyksta po darbo, vakarais, galima mokytis ir pameistrystės forma, jei dirbi švietimo įstaigoje ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėju. Pamokos mokykloje suteikia mums galimybę tarpusavyje bendrauti, padėti viena kitai, dalintis gauta informacija ir įgytomis žiniomis. Vis labiau suprantame, kokia naudinga ir vertinga įgyjama patirtis, kuri padeda toliau gilinti praktines žinias ir supratimą apie pasirinktą specialybę. Tai tarsi pagrindas mūsų būsimajam darbui ateityje. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas –  tai asmuo, kuris dirba kartu su patyrusiu pedagogu, perteikiančiu savo žinias ir patirtį.

Dabar mokomės modulį ,,Vaiko priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke“. Šį modulį dėsto profesijos mokytojos Edita Tuzikienė ir Irina Vilimienė. Nagrinėjame higienos, mitybos, vaikų saugumo reikalavimus ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigoje. Kadangi nemažai grupės mokinių mokosi pameistrystės mokymosi forma, jau dirba pagal pasirinktą specialybę, yra įdomu su jomis pasidalyti asmeniškomis darbo patirtimis.

Svarbu išmanyti darbo specifiką, reikalavimus, darbo organizavimą, higienos reikalavimus ir pavestus darbus atlikti sąžiningai, kokybiškai, greitai ir laiku. Svarbu prisiminti ir laikytis pedagogo etikos principų: pagarbos, teisingumo, žmogaus teisių pripažinimo, atsakomybės, sąžiningumo, atidos ir solidarumo.

IKI – 23/IKI-23/T grupės seniūnė Olga Pečengienė